Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Wat verandert er voor werkgevers en werknemers

Het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is op 21 juni 2022 aanvaard door de Eerste Kamer. De wet zal met ingang van 1 augustus 2022 in werking treden.

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Wat verandert er voor werkgevers en werknemers (PDF | 5 pagina's | 234 kB)

De richtlijn heeft als algemeen doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. Dit leidt, op hoofdlijnen, tot de volgende wijzigingen.

  • Uitbreiding informatieverplichting;
  • Kosteloze scholing;
  • Verzoek om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden;
  • Geheel of grotendeels onvoorspelbare arbeid;
  • verbod op nevenwerkzaamheden ingeperkt.