Ondersteuning bij overlastgevend gedrag door een onderliggende (psychische) zorgbehoefte - Informatie voor gemeentelijke opvanglocaties

Sommige vluchtelingen uit de Oekraïne hebben behoefte aan (psychische) zorg en veroorzaken als gevolg daarvan overlast in de gemeentelijke opvanglocaties. Dit document geeft een overzicht van de zorg en ondersteuning die beschikbaar is voor gemeenten, als zij hiermee te maken krijgen. Het gaat om ondersteuning bij psychosociale hulpverlening, ondersteuning bij cultuur- en taalbarrières en financiële ondersteuning vanuit het Rijk.

Ondersteuning bij overlastgevend gedrag door een onderliggende (psychische) zorgbehoefte - Informatie voor gemeentelijke opvanglocaties