Meicirculaire gemeentefonds 2020

De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Download 'Meicirculaire gemeentefonds 2020'

PDF document | 1 pagina | 1,4 MB

Circulaire | 29-05-2020

Download 'Rekenmodel meicirculaire, mei 2020'

Rekenblad (Open standaard) | 643 kB

Circulaire | 29-05-2020

Download 'Rekenmodel meicirculaire, mei 2020 in constante prijzen'

Rekenblad (Open standaard) | 648 kB

Circulaire | 29-05-2020

Download 'Taakmutatie 2020, mei 2020'

Rekenblad (Open standaard) | 324 kB

Circulaire | 29-05-2020

Download 'Taakmutatie 2021, mei 2020'

Rekenblad (Open standaard) | 305 kB

Circulaire | 29-05-2020

Download 'Taakmutatie 2022, mei 2020'

Rekenblad (Open standaard) | 298 kB

Circulaire | 29-05-2020

Download 'Taakmutatie 2023, mei 2020'

Rekenblad (Open standaard) | 294 kB

Circulaire | 29-05-2020

Download 'Taakmutatie 2024, mei 2020'

Rekenblad (Open standaard) | 276 kB

Circulaire | 29-05-2020

Download 'Taakmutatie 2025, mei 2020'

Rekenblad (Open standaard) | 273 kB

Circulaire | 29-05-2020

Download 'Beschermd wonen 2020-2025, mei 2020'

Rekenblad (Open standaard) | 69 kB

Circulaire | 29-05-2020

Download 'Participatie 2020-2025, mei 2020'

Rekenblad (Open standaard) | 609 kB

Circulaire | 29-05-2020

Download 'Voogdij 18+ 2020-2025, mei 2020'

Rekenblad (Open standaard) | 75 kB

Circulaire | 29-05-2020

Download 'Mo-model 2019-2025, mei 2020'

Rekenblad (Open standaard) | 43 kB

Circulaire | 29-05-2020

Download 'Vo-model 2020-2025, mei 2020'

Rekenblad (Open standaard) | 99 kB

Circulaire | 29-05-2020

Download 'Veelgestelde vragen meicirculaire 2020 gemeentefonds versie 8 juni'

PDF document | 11 kB

Circulaire | 29-05-2020