Septembercirculaire provinciefonds 2021

De septembercirculaire 2021 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2021 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.

Septembercirculaire provinciefonds 2021 (PDF | 78 pagina's | 1,4 MB)