Memo Taskforce Mest en Waterkwaliteit 10 december 2020

De Taskforce Mest en Waterkwaliteit doet verslag van het overleg op 10 december 2020. Het belangrijkste gespreksonderwerp was het concept maatregelenpakket voor het 7e en 8e actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Memo Taskforce Mest en Waterkwaliteit 10 december 2020 (PDF | 2 pagina's | 340 kB)