Antwoorden op Kamervragen over 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over het 7e actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn. De Eerste Kamerfracties van GL en PvdD hebben deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 11 pagina's | 568 kB)