Aanvullende maatregelen op het pakket van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn met een gebiedsgerichte oriëntatie

In het concept zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn maatregelen benoemd. Echter, aanvullende maatregelen kunnen overwogen worden, vooral omdat deze nodig zijn om doelen voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te halen. In deze notitie worden een aantal aanvullende maatregelen beschreven, en wordt aangegeven hoe deze in verschillende regio’s kunnen worden ingezet voor een gebiedsgerichte aanpak.

Aanvullende maatregelen op het pakket van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn met een gebiedsgerichte oriëntatie (PDF | 30 pagina's | 1,8 MB)