Kamerbrief over voortgang Kaderrichtlijn Water

Minister Visser (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op het gebied van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Zij doet dit mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Een ex ante analyse voor de waterkwaliteit van Rijn, Maas, Eems en Schelde (SGBP-en) stuurt zij mee met de Kamerbrief. Ook stuurt zij het rapport 'Verkenning kosten en baten Kaderrichtlijn Water (KRW)'.

Kamerbrief over voortgang Kaderrichtlijn Water (PDF | 13 pagina's | 720 kB)