Verkenning kosten en baten Kaderrichtlijn Water (KRW)

Het rapport bevat een quickscan van kosten en baten van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Verkenning kosten en baten Kaderrichtlijn Water (KRW) (PDF | 98 pagina's | 1,6 MB)