Ex ante analyse waterkwaliteit

Het doel van deze analyse vooraf is het informeren van de Tweede Kamer over de huidige toestand van de waterkwalitiet en het verwachte doelbereik in 2027 voor de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Ex ante analyse waterkwaliteit (PDF | 158 pagina's | 3,1 MB)