Kamerbrief over voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie

Ministers Staghouwer (LNV) en Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie.

Kamerbrief over voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie (PDF | 5 pagina's | 282 kB)