Definitief Sisa-bijlage verantwoordingsinformatie 2021 - versie 27 januari 2022

Dit bestand betreft de definitieve versie van de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2021. De definitieve SiSa-bijlage-op-maat zal de contactpersoon SiSa van de provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling ontvangen van het CBS. Deze versie kan dan ook niet worden gebruikt om de specifieke uitkeringen te verantwoorden. Informatie over het invullen van de SiSa-bijlage kunt u vinden in de SiSa-invulwijzer 2021, te vinden als bijlage onder het kopje SiSa 2021.

Definitief Sisa-bijlage verantwoordingsinformatie 2021 - versie 27 januari 2022 (PDF | 37 pagina's | 1,2 MB)

Addendum bij SiSa-bijlage 2021 - versie 8 maart 2022 (PDF | 1 pagina | 80 kB)

Addendum zowel bij de SiSa-bijlage als de Invulwijzer: Regeling C9 - Specifieke uitkering woningbouwimpuls (PDF | 1 pagina | 208 kB)