SiSa 2021

Gemeenten en provincies moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze het geld hebben besteed. Dit doen zij via de methodiek SiSa (Single information, Single audit). Hier vindt u diverse stukken voor SiSa 2021.

Verantwoordingslijst SiSa 2021

Om ontvangers te helpen bij het bepalen van de specifieke uitkeringen of de provinciale middelen waarover zij in enig jaar verantwoording moeten afleggen, stelt het ministerie van BZK als service per jaar, aan de hand van informatie van verstrekkers van de uitkeringen, de zogenaamde verantwoordingslijst op. Elke ontvangende medeoverheid kan in de verantwoordingslijst zien over welke specifieke uitkering(en) of provinciale middelen moet worden verantwoord.

Raadpleeg de verantwoordingslijst.

Tabel van fouten en onzekerheden

De tabel van fouten en onzekerheden zal ook in het SiSa jaar 2021 toegevoegd worden tabblad bij de SiSa-bijlage op maat die elke medeoverheid met een specifieke uitkering ontvangt van het CBS. De tabel is per SiSa 2018 dan ook niet meer te downloaden als ODS-bestand vanaf deze website. De SiSa-bijlage op maat inclusief tabel van fouten en onzekerheden zal jaarlijks omstreeks 15 januari toegezonden worden aan de medeoverheden die een Specifieke uitkering ontvangen en daarover moeten verantwoorden. De tabel kan onder dezelfde naam / in het zelfde document ingediend worden bij het CBS als de SiSa-bijlage-maat en hoeft per heden niet meer apart te worden ingediend bij het CBS.

Invulinstructies bij modelvaststellings- en toekenningsbeschikkingen

Deze invulinstructie leidt u door het proces van het opmaken van een rijksuniforme toekenningsbeschikking voor een specifieke uitkering. Elk invoerveld is voorzien van een toelichting erboven in rood en een of meerdere voorbeelden in zwart.