Definitief invulwijzer SiSa 2021 - versie 27 januari 2022

Dit bestand betreft de definitieve versie van de invulwijzer SiSa 2021. De invulwijzer is een handleiding / handreiking voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie. 

Definitief invulwijzer SiSa 2021 - versie 27 januari 2022 (PDF | 347 pagina's | 3,1 MB)

Nadere toelichting SiSa 2021 kwijtschelding publieke schulden SZW-domein kinderopvangtoeslagaffaire (PDF | 1 pagina | 103 kB)

Addendum bij de Invulwijzer SiSa 2021 en SiSa-bijlage versie 3103 (002) (PDF | 2 pagina's | 53 kB)