Definitief invulwijzer SiSa 2023 - versie 11 januari 2024

Dit bestand betreft de definitieve versie van de invulwijzer SiSa 2023. De invulwijzer is een handleiding / handreiking voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie.

Definitief invulwijzer SiSa 2023 - versie 11 januari 2024