Convenant EMM (Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel)

Overeenkomst tussen organisaties over het uitwisselen van informatie inzake de aanpak van mensenhandel.