Verklaring NAVO-lidmaatschapsaanvraag Finland en Zweden

Finland en Zweden hebben besloten lid te willen worden van het NAVO-bondgenootschap en dienden vandaag daartoe hun lidmaatschapsaanvragen bij de NAVO in. Nederland verwelkomt en steunt de lidmaatschapsaanvragen van harte.

Ieder land heeft het soevereine recht om toe te treden tot bondgenootschappen en te beslissen met welke landen het samenwerkt om zijn veiligheid te garanderen. Sinds de Russische inval en agressie in Oekraïne is de veiligheidssituatie voor zowel Finland en Zweden als de NAVO sterk veranderd. Dit heeft Finland en Zweden er mede toe bewogen, na een zorgvuldig democratisch proces, elk een aanvraag voor toetreding tot de NAVO te doen.

Nederland werkt al nauw samen met Finland en Zweden, en staat klaar om de militaire en veiligheidssamenwerking verder te intensiveren. Het staat buiten kijf dat Nederland Finland en Zweden zal bijstaan als de veiligheidssituatie daarom vraagt, zoals ook vastgelegd in de wederzijdse bijstandsclausule van de Europese Unie en artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties.

Finland en Zweden zijn al zeer nauwe partners van de NAVO. Hun toetreding is een versterking van het bondgenootschap. Door hun ligging zorgen Finland en Zweden voor meer stabiliteit in de Baltische Zee-regio, aan de noordflank en in het hele Euro-Atlantische verdragsgebied. Bovendien beschikken Finland en Zweden over grote en bekwame krijgsmachten en uitstekende militaire capaciteiten. Nederland zet zich ervoor in om Finland en Zweden zo snel mogelijk als NAVO-bondgenoten te verwelkomen bij de alliantie, in consultatie met betrokken Nederlandse instanties.