Machtigingsformulier

Als iemand namens u een klacht wilt indienen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken kunt u deze persoon machtigen. Dit kan door het invullen van het machtigingsformulier.