Aanvraagformulier overgangstermijn bij wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Met dit formulier kan uw organisatie een aanvraag indienen om gebruik te maken van de overgangstermijn bij de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet