Gesproken versie Wat zijn mijn rechten en plichten in de bijstand?

In het volgende geluidsfragment hoort u wat u rechten en plichten zijn in de bijstand. Het fragment is de gesproken versie van de informatie op de pagina Wat zijn mijn rechten en plichten in de bijstand?

Gesproken versie Wat zijn mijn rechten en plichten in de bijstand?