Jaarverslag AIVD 2014

Openbaar jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2014. Het jaarverslag vormt de publieke verantwoording over de activiteiten en aandachtsgebieden van de AIVD in 2014.