Jaarverslag Expertteam Eigenbouw 2014

Het Expertteam Eigenbouw werkt aan verruiming van het aanbod voor particulier opdrachtgeverschap, zowel in de bestaande voorraad (kluswoningen) als door uitgifte van meer nieuwbouwkavels.

Jaarverslag Expertteam Eigenbouw 2014 (PDF | 28 pagina's | 6,3 MB)