Toezichtverslag 2020 financieel toezicht BZK op provincies

Verslag van het namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uitgeoefende toezicht op de provinciale financiën.

Toezichtverslag 2020 financieel toezicht BZK op provincies (PDF | 2 pagina's | 21 kB)