Jaarrapportage Integriteitsmanagement Concern VWS 2021 (met een terugblik op 2019 en 2020)

In de Jaarrapportage Integriteitsmanagement VWS 2021 wordt een toelichting gegeven op het integriteitsmanagement van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Omdat het de eerste jaarrapportage is wordt ook een terugblik gegeven op 2019 en 2020. Onder het begrip integriteitsmanagement wordt in dit kader verstaan het gehele stelsel van inrichting, beleid, procedures, opvolging van meldingen en bewustwording. Deze publicatie betreft tevens de actieve openbaarmaking van geanonimiseerde casussen over 2019, 2020 en 2021 met betrekking tot meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen die in deze jaren bij het ministerie van VWS zijn afgehandeld.

Jaarrapportage Integriteitsmanagement Concern VWS 2021 (met een terugblik op 2019 en 2020) (PDF | 44 pagina's | 4,6 MB)