VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Rijksjaarverslag 2022

Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk VII van de Rijksbegroting.

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Rijksjaarverslag 2022