B Gemeentefonds - Rijksjaarverslag 2022

Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk B van de Rijksbegroting.

B Gemeentefonds - Rijksjaarverslag 2022