Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022

De Tweede Kamer ontvangt de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) jaarlijks op Verantwoordingsdag. In de JBR staat hoe het Rijk heeft gewerkt aan de beleidsmatige ambities en de realisatie daarvan binnen de rijksbrede bedrijfsvoering. De publieksversie van de JBR brengt de resultaten die met de Rijksbrede bedrijfsvoering zijn behaald op hoofdlijnen in beeld.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 (PDF | 144 pagina’s | 6,0 MB)

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 (publieksversie) (PDF | 2 pagina’s | 235 kB)