VI Justitie en Veiligheid - Rijksjaarverslag 2022

Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk VI van de Rijksbegroting.

VI Justitie en Veiligheid - Rijksjaarverslag 2022