IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad - Rijksjaarverslag 2022

Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk IIB van de Rijksbegroting.