XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2022

Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2022