Proeve van Jaarverslag en Slotwet Klimaatfonds 2023

Proeve van jaarverslag van het Klimaatfonds over 2023. Deze proeve van jaarverslag heeft geen formele status en dient uitsluitend om een beeld te geven van hoe het jaarverslag van het Klimaatfonds er uit kan zien.

Proeve van Jaarverslag en Slotwet Klimaatfonds 2023