Brief minister over toezegging naar aanleiding van AO 2 maart 2016

Minister Van der Steur (VenJ) gaat in een brief aan de Tweede Kamer in op de toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg (AO) op 2 maart 2016. Hij noemt verschillende mogelijkheden om een goede beoordeling van de voorstellen in volle samenhang en de effecten van de voorstellen te bevorderen.

Brief minister over toezegging naar aanleiding van AO 2 maart 2016  (PDF | 3 pagina's | 40 kB)