Aanbieding adviesaanvraag aan VNG en Rfv over onderzoek subcluster VHROSV in gemeentefonds

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de adviesaanvraag aan de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en Raad voor de Financiële verhoudingen (Rfv) over de resultaten van het verdiepend onderzoek naar de verdeling van het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) in het gemeentefonds. Het onderzoeksrapport is bijgevoegd.

Aanbieding adviesaanvraag aan VNG en Rfv over onderzoek subcluster VHROSV in gemeentefonds (PDF | 1 pagina | 49kB)