Kamerbrief over aangepaste planning

De minister van Veiligheid en Justitie geeft met deze brief uitvoering aan de motie van de Kamerleden Van Nispen en Swinkels over een aangepaste planning voor de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering met Kamerstuk 29 279, nr. 304.

Kamerbrief over aangepaste planning  (PDF | 2 pagina's | 53kB)