Voortgangsbrief minister Van der Steur over het wetgevingsprogramma Modernisering Wetboek van Strafvordering

Voortgangsbrief van minister Van der Steur (VenJ) over het wetgevingsprogramma Modernisering Wetboek van Strafvordering.

Voortgangsbrief minister Van der Steur over het wetgevingsprogramma Modernisering Wetboek van Strafvordering (PDF | 8 pagina's | 62 kB)