Advies van de Raad van State over wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Advies van de Raad van State over voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele andere wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten)

Advies van de Raad van State over wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (PDF | 42 pagina's | 2,8 MB)