Beantwoording vragen naar aanleiding van de brief van de Nederlandse Orde van Advoacten over de modernisering wetboek Strafvordering

Minister Blok (VenJ) beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer. De commissie had vragen gesteld naar aanleiding van de brief van de Nederlandse Orde van Advocatenover de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Beantwoording vragen naar aanleiding van de brief van de Nederlandse Orde van Advoacten over de modernisering wetboek Strafvordering (PDF | 4 pagina's | 168 kB)