Kamerbrief over vervolg curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het voorstel van wat kinderen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Het curriculum wordt van tijd tot tijd herzien. Deze brief gaat over de huidige herziening. De Onderwijscoöperatie, de PO-Raad, de VO-raad, de AVS, Ouders & Onderwijs en het LAKS hebben dit in de afgelopen periode nader uitgewerkt.

Kamerbrief over vervolg curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs (PDF | 2 pagina's | 44 kB)