Kamerbrief over bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022

Minister Bruins laat per brief weten dat alle betrokken partijen het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022 hebben ondertekend.