Kamerbrief bij rapportage Vreemdelingenketen 2018

Staatssecretaris Harbers stuurt de Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) naar de Tweede Kamer. Ook gaat hij in op zijn toezegging over de
manier van rapporteren over de doorlooptijden in de Rechtspraak.

Kamerbrief bij rapportage Vreemdelingenketen 2018 (PDF | 3 pagina's | 140 kB)