Ontwerpbesluit Kinderopvangtoeslag 2020

Staatssecretaris Van Ark (SZW) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang aan, in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 3.4 van de Wet kinderopvang).

Het ontwerpbesluit is inclusief bijlagen eveneens aan de Eerste Kamer aangeboden.