Kamerbrief Uitkomsten voorjaarsnotabesluitvorming jeugdzorg en ggz

Minister De Jonge en Staatssecretaris Blokhuis informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van overleg tussen het kabinet en de VNG en de weerslag die dit heeft gehad op de voorjaarsbesluitvorming voor jeugdzorg en de ggz van het kabinet.

Kamerbrief Uitkomsten voorjaarsnotabesluitvorming jeugdzorg en ggz (PDF | 9 pagina's | 425 kB)