Kamerbrief bij rapport Commissie Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder verblijfsrecht

Minister Grapperhaus stuurt het rapport van de Onderzoekscommissie 'Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht' naar de Tweede Kamer. Hij verwacht dat hij zijn beleidsreactie na het zomerreces 2019 naar de Kamer kan sturen.