Kamerbrief besluitvorming herziening boetebesluiten uitspraak CRvB

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over de uitspraak van de CRvB en hoe UWV en SVB daar uitvoering aan zullen geven.