Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Achterhoek

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat biedt minister Schouten de Regio Deal Achterhoek aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de algehele leefkwaliteit in de Achterhoek.

Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Achterhoek (PDF | 2 pagina's | 69 kB)