Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Bodemdaling Groene Hart

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat biedt minister Schouten de Regio Deal bodemdaling Groene Hart aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en Regio samen een impuls aan de brede welvaart, door in te zetten op het ontwikkelen van nieuwe handelingsperspectieven voor bewoners, bedrijven en overheden voor het omgaan met de gevolgen van bodemdaling in het Groene Hart.

Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Bodemdaling Groene Hart (PDF | 2 pagina's | 70 kB)