Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Midden- en West- Brabant Makes and Moves

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt minister Schouten de Regio Deal Midden- en West- Brabant Makes and Moves aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de transities in de logistieke sector en maakindustrie van Midden- en West- Brabant.

Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Midden- en West- Brabant Makes and Moves (PDF | 2 pagina's | 88 kB)