Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt minister Schouten de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal willen Rijk en regio de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw versnellen. Samen willen zij een schaalsprong maken, om zo in 2030 een sterke landbouw te realiseren die topvoedsel produceert, geworteld is in de samenleving en bijdraagt aan een rijke leefomgeving.

Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland (PDF | 2 pagina's | 71 kB)