Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Twente

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat biedt minister Schouten de Regio Deal Twente aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een duurzame impuls aan het leef-, werk- en woonklimaat in Twente, stevig verankerd in de Twentse (MKB-)maakindustrie.

Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Twente (PDF | 2 pagina's | 70 kB)