Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Foodvalley

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt minister Schouten de Regio Deal Foodvalley aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem en het verbinden van excellent onderzoek en concrete (innovatieve) toepassingen in de praktijk, op het terrein van duurzame en circulaire landbouw, en voeding en gezondheid.

Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Foodvalley (PDF | 2 pagina's | 90 kB)